Podatnik VAT ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony, jeżeli nabyte towary lub usługi dotyczą świadczenia usług przez tego podatnika poza terytorium Polski, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Zatem przepisy VAT pozwalają na odliczenie spółce podatku naliczonego, o ile spółka ta dysponuje dokumentacją wspomnianą w przepisach. Co istotne, spółce przysługuje zasadniczo zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym już w terminie 60 dni od złożenia rozliczenia.

Podstawa prawna

Art. 86 ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Andrzej Kapczuk, ekspert w Ernst & Young
Sylwia Adamczyk, ekspert w Ernst & Young