Czy od umowy użyczenia należy zapłacić PCC

Podatnicy będą podpisywać umowę użyczenia nieruchomości. Czy od takiej umowy notariusz pobierze podatek od czynności cywilnoprawnych?

Czy biorący w użyczenie płaci podatek dochodowy

Podatnik jest właścicielem trzech miejsc parkingowych w budynku wielorodzinnym. Jedno z miejsc będzie użyczał swojemu sąsiadowi. Czy umowa użyczenia skutkuje powstaniem przychodu pomiędzy stronami?

Czy wspólnicy spółki cywilnej uzyskują przychód

Podatnik prowadzi działalność w ramach spółki cywilnej. Będzie użyczał część lokalu, którego jest właścicielem, na potrzeby spółki. Lokal nie będzie stanowił majątku spółki. Czy w związku z udostępnieniem lokalu na potrzeby działalności spółki cywilnej u pozostałych wspólników powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Czy użyczający może mieć przychód podatkowy

Podatniczka użyczyła bezpłatnie lokal fundacji na potrzeby prowadzonej przez nią działalności statutowej. Rozliczenia za świadczenia związane z utrzymaniem lokalu, w szczególności czynsz, opłaty za media, będą regulowane przez fundację. Czy w takim wypadku po stronie użyczającego może powstać przychód?

Czy jest podatek od użyczenia firmie samochodu

Miesiąc temu podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Nie ma w tej chwili środków finansowych na zakup samochodu, więc wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej dostawczy samochód swojego znajomego. Auto udostępniane jest nieodpłatnie. Czy w takim przypadku powstaje przychód?

Czy pokrewieństwo zwalnia z rozliczeń z fiskusem

Umowa użyczenia lokalu użytkowego zawarta będzie między rodzeństwem. Czy dla umów między rodziną ustawa o podatku dochodowym przewiduje jakieś przywileje?

Czy użyczenie pozwala na zwrot VAT przy remoncie

Podatniczka wyremontowała mieszkanie swoich rodziców, które zajmuje na podstawie umowy użyczenia. Czy przysługuje jej prawo do złożenia wniosku o zwrot części VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe wiążą się z zawarciem umowy użyczenia.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.