Czy umowa pożyczki powinna być spisana

Podatnik zastanawia się nad pożyczeniem kwoty 3 tys. zł od swojej znajomej. Czy dla rozliczenia podatkowego ważny będzie rodzaj zawieranej umowy?

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł, powinna być sporządzona w formie pisemnej.

Zawarcie umowy pożyczki wiąże się z koniecznością rozliczenia podatkowego. Tylko w niektórych przypadkach, ściśle wskazanych w przepisach, można skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

Czy podatek obejmuje tylko pożyczoną gotówkę

Podatnik chce na pół roku pożyczyć od swojej kuzynki dwie tony zboża. Czy podatek przy takich umowach płaci się tylko od pożyczonej gotówki?

Czy każdą umowę pożyczki należy opodatkować

Matka chce pożyczyć córce 10 tys. zł, które zostaną wpłacone deweloperowi. Czy taka pożyczka powinna być opodatkowana?

Czy nieopłacona umowa jest objęta sankcyjną stawką

Podatniczka w ramach postępowania o zatajenie dochodów powołała się na umowę pożyczki zawartą rok wcześniej. Czy będzie musiała rozliczyć podatek od tej pożyczki według wyższej stawki?

Czy pieniądze na pożyczkę muszą znajdować się w Polsce

Podatnik zamierza wyjechać do Londynu i tam starać się o pożyczkę dla swojej firmy. Czy obowiązki podatkowe zależą od tego, gdzie znajdują się pieniądze?

Czy zięć korzysta z limitowanego zwolnienia z podatku

Teść podpisał umowę na pożyczkę 5 tys. zł z zięciem. Czy dla rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej umowy zięć powinien pamiętać o limicie zwolnienia z podatku?

Czy syn musi rozliczyć pożyczkę od rodziców

Ojciec i syn podpisali umowę pożyczki na 20 tys. zł. Czy syn będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Czy podatek od umowy zapłaci pożyczkobiorca

Przez dwa miesiące podatnik podpisał pięć umów pożyczek. Czy powinien rozliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak opodatkowane są pożyczki
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.