Obowiązek zapłaty 20-proc. podatku od pożyczki wcześniej nieujawnionej, ale już po okresie przedawnienia, jest zgodny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny.
Sprawa, jaką zajął się TK, dotyczyła zgodności przepisów ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).
Przewidują one – już po przedawnieniu zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki – obowiązek zapłaty podatku według dziesięciokrotnie wyższej – 20-proc. stawki.