Czy stypendium dla zawodnika to przychód

Z budżetu gminy podatnik wypłaca stypendia sportowe dla zawodników klubów sportowych – uczniów, studentów i innych osób. Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały rady miejskiej, która określa zasady i wysokość stypendiów dla poszczególnych zawodników za udział w rozgrywkach ligowych, jak również kwotę bazową, oraz zarządzenia burmistrza, które ustala wzór wniosku o przyznanie takiego stypendium. Miesięczne kwoty wypłaty przekraczają 380 zł, a w roku 3,8 tys. zł. Jednorazowe kwoty wypłaty wahają się na poziomie od 1,6 tys. zł do 3 tys. zł. Czy osoba niebędąca uczniem uzyskuje przychód przy wypłacie stypendium?

Czy świadczenie z UE jest opodatkowane

Podatniczka będzie odbywała staż w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Jest ono współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach umowy trójstronnej podatniczka będzie otrzymywać w okresie trwania stażu stypendium stażowe. Od stypendium stażowego będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy wypłacone stypendium trzeba opodatkować?

Czy opodatkować kwoty z funduszu z zagranicy

Podatnik w ramach firmy funduje stypendium dla dzieci pracowników – studentów w Polsce. Fundusz stypendialny utworzono w celu pomocy dzieciom w finansowaniu edukacji na poziomie wyższym. Program jest niezależnie administrowany przez Amerykańską Fundację Stypendialną, zlokalizowaną w USA. Kryteria wyboru i ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium należy tylko i wyłącznie do fundacji. Spółka w Polsce nie wypłaca stypendiów bezpośrednio. Student otrzymuje stypendium w postaci bankowego czeku w walucie danego kraju. Do tego dołączona jest faktura. Koszty te firma w Polsce zwraca do USA. Czy takie wypłaty podatkowo powinna rozliczyć firma w Polsce?

Czy naukowiec zapłaci PIT za uzyskane wyniki

W 2010 roku minister nauki i szkolnictwa przyznała podatniczce stypendium naukowe (w wysokości 3830 zł, płatne przez 36 miesięcy) w uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego i pracy dydaktycznej. Stypendium to zostało przyznane w ramach stypendiów dla młodych wybitnych naukowców. Czy od takich pieniędzy trzeba zapłacić podatek?

Czy płacić PIT od wygranej w zawodach

Podatnik po raz pierwszy wziął udział w paraolimpiadzie dla osób niepełnosprawnych. W dwóch konkurencjach zajął drugie miejsce. Polski Komitet Paraolimpijski wypłacił specjalną nagrodę za te wyniki. Czy pieniądze te będą opodatkowane podatkiem dochodowym?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć podatek dochodowy od otrzymanych stypendiów.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.