Czy przedsiębiorca nie musi wpłacać zaliczek na podatek?

Podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą, zwolniony jest z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to z tego, że w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (wyjątki dotyczą m.in. przychodów z tytułu sprzeda- ży wyposażenia czy też związanych z należnościami powstałymi przed okresem zawieszenia dzia- łalności). Natomiast podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany jest zwolniony w okresie zawieszenia z obowiązku obliczania i wpłacania na rachunek urzędu skarbowego ryczałtu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy w okresie przerwy w działalności trzeba składać deklaracje VAT

Czy przysługuje prawo do zawieszenia karty podatkowej

Czy można kontynuować amortyzację środków trwałych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Zawieszenie bez rozliczeń podatkowych.