Czy zakres obowiązków wpływa na zwolnienie

Podatnik startuje do Senatu w najbliższych wyborach. Chce wspierać mieszkańców na terenie swojego okręgu wyborczego w woj. łódzkim. Czy od zakresu pełnionych obowiązków zależy zwolnienie w podatku dochodowym?

Czy dieta dla sołtysa jest opodatkowana

Rada gminy przyznała sołtysom z tytułu uczestnictwa w sesjach rady diety w wysokości 4,5-krotności diety wypłacanej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Czy taka kwota jest opodatkowana?

Czy zwrot kosztów jest opodatkowany PIT

Radni, pełniąc swoje funkcje na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie statutu gminy, korzystają z artykułów biurowych oraz przeprowadzają rozmowy telefoniczne związane z zagadnieniami sprawowanej przez siebie funkcji. Czy koszt zużycia przez radnego artykułów biurowych i możliwości korzystania z telefonów będzie podlegał PIT?

Czy członkom kolegium przysługuje zwolnienie

Podatniczka została powołana przez prezesa Rady Ministrów na pozaetatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego. Funkcję będzie pełniła do 14 maja 2015 r. Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium są zwolnione z podatku dochodowego?

Czy koszty podróży i diety trzeba sumować

Jeden z urzędników odbył podróż służbową, której koszt łącznie z wypłaconą dietą przekroczył 2280 zł. Czy zwrócone środki należy zsumować?

Czy wykazać w PIT diety z izby lekarskiej

Lekarze będący członkami okręgowej izby lekarskiej za pełnienie obowiązków społecznych na rzecz izby lub Naczelnej Izby Lekarskiej otrzymują diety rekompensujące utracony zarobek. Czy z otrzymanego wynagrodzenia lekarze będą musieli się rozliczyć w urzędzie skarbowym?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak rozlicza PIT osoba, która pełni obowiązki obywatelskie
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania