Czy za sprzedaż poza kasą jest kara

Tak. Jeżeli podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie ewidencjonuje sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, popełnia przestępstwo lub wykrocznie skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym. Taki czyn podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Zgodnie z art. 62 par. 4 kodeksu karnego skarbowego ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z tej kasy, stwierdzającego dokonanie sprzedaży, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W praktyce taka kara grzywny może wynieść w tym roku najmniej 462 zł, a najwięcej 3 326 400 zł. Jeżeli jednak czyn podatnika jest mniejszej wagi, sprawca podlega karze za wykroczenie skarbowe. W takim wypadku grozi kara grzywny określona kwotowo. Jeśli zostanie ona nałożona mandatem karnym, wyniesie maksymalnie 2772 zł. Wypadek mniejszej wagi zajdzie wtedy, gdy narażony na uszczuplenie podatek nie przekroczy 6930 zł.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

● Czy trzeba deklarować liczbę kas

● Czy należy sporządzać raporty

● Czy można zmienić NIP w kasie

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: O jakich zasadach musi pamiętać podatnik, który używa kas fiskalnych w prowadzonej działalności gospodarczej.