Zasady dotyczące wystawiania faktur zawarte w art. 106 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wystawiania faktur

Obowiązków nabywców

Otrzymanych zaliczek

Poprawiania błędów

Przechowywania faktur

Dokumentacji wewnętrznej

Kiedy dopuszczalne jest anulowanie faktury

E-faktur

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo wystawiać faktury VAT, w tym elektroniczne.