Czy dzieci zawsze ponoszą odpowiedzialność

Pełnoletni syn pomaga ojcu w prowadzeniu firmy, uzyskując z tego tytułu korzyści majątkowe. Syn jeszcze się uczy. Nie ma żadnych innych dochodów z pracy, gdyż uniemożliwia mu to dzienny tok studiów. Czy może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe wynikające z działalności gospodarczej ojca?

Czy separacja ma skutek podatkowy

Podatnik prowadził punkt usługowo-handlowy. W działalności gospodarczej pomagała mu żona. W czerwcu sąd orzekł separację między małżonkami. Czy od tego momentu żona nie ponosi już odpowiedzialność za zaległe podatki związane z prowadzeniem firmy?

Czy rozwód zwalnia z zaległości

Podatnicy są w trakcie rozwodu. W stosunku do męża prowadzone są postępowania w sprawie zatajenia części dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Czy rozwód uchroni żonę przed odpowiedzialnością za długi podatkowe?

Czy decyzje organu obejmuje tylko PIT

W stosunku do podatniczki prowadzone jest postępowanie podatkowe, które może zakończyć się wydaniem decyzji o jej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe związane z rodzinnym biznesem. Czy odpowiedzialność ta obejmie tylko zaległości w podatku dochodowym?

Czy intercyza chroni przed długami

Przyszły mąż podatniczki jest wspólnikiem kilku spółek osobowych. Czy zawarcie przed ślubem umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową może uchronić przed odpowiedzialnością za ewentualne przyszłe długi małżonka?

Czy konkubent jest traktowany jak rodzina

Podatniczka pomaga swojemu parterowi w prowadzeniu firmy. Dochody z działalności pokrywają jej wydatki, m.in. czesne za studia na prywatnej uczelni. Czy może odpowiadać za zobowiązania podatkowe związane z prowadzoną przez partnera działalnością?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaka jest odpowiedzialność podatkowa członków rodziny.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.