Rozwód czy separacja nie oznacza wyłączenia odpowiedzialności za długi podatkowe małżonka. Byli małżonkowie nie mogą jednak wspólnie rozliczyć rocznego zeznania podatkowego.

Czy spłata byłego małżonka podlega PIT

W czerwcu 2011 r. sąd orzekł rozwód małżonków. Mąż w wyniku podziału majątku wspólnego zatrzymał nieruchomość z obowiązkiem spłaty żony. Czy środki pieniężne, jakie podatniczka otrzyma w ramach spłaty, spowodują powstanie po jej stronie przychodu podlegającemu opodatkowaniu PIT?