Rozwód czy separacja nie oznacza wyłączenia odpowiedzialności za długi podatkowe małżonka. Byli małżonkowie nie mogą jednak wspólnie rozliczyć rocznego zeznania podatkowego.

Czy spłata byłego małżonka podlega PIT

W czerwcu 2011 r. sąd orzekł rozwód małżonków. Mąż w wyniku podziału majątku wspólnego zatrzymał nieruchomość z obowiązkiem spłaty żony. Czy środki pieniężne, jakie podatniczka otrzyma w ramach spłaty, spowodują powstanie po jej stronie przychodu podlegającemu opodatkowaniu PIT?

Czy alimenty od byłego męża są zwolnione z PIT

Sąd orzekł rozwód z orzeczeniem o winie męża. Żona, dla której rozwód oznaczał istotne pogorszenie sytuacji materialnej, wystąpiła z roszczeniem o alimenty od byłego małżonka. Sąd przyznał jej świadczenie. Czy wypłacane przez byłego męża alimenty będą zwolnione z podatku dochodowego?

Czy jest zwolnienie z podatku przy darowiźnie

Podatnik chciałby darować byłej żonie niewielką działkę z domkiem letniskowym położoną na Mazurach. Czy w związku z tym, że w przeszłości podatników łączył związek małżeński, przysługuje im zwolnienie z podatku od darowizny?

Czy można odpowiadać za dług podatkowy

Mąż przez 3 lata trwania małżeństwa nie odprowadzał podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu świadczonych usług remontowych. Czy po rozwodzie żona może ponosić odpowiedzialność za długi podatkowe męża?

Czy rozdzielność majątkowa wyłącza wspólne zeznanie

Mąż podatniczki z uwagi na postępującą chorobę psychiczną został ubezwłasnowolniony całkowicie w maju tego roku. Czy żona traci prawo do złożenia jednego zeznania podatkowego PIT i rozliczenia w nim dochodów swoich i męża?

Czy separacja wyłączy pełną odpowiedzialność

Mąż współpracował z żoną przy prowadzeniu kwiaciarni, m.in. przywoził kwiaty z hurtowni. Współpraca między małżonkami ustała po orzeczeniu separacji. Czy mąż uniknie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe związane z prowadzeniem kwiaciarni?

Czy intercyza zwalnia w całości z odpowiedzialności

Podatnicy są dwa lata po ślubie. Zamierzają ograniczyć w drodze umowy zawartej u notariusza wspólność majątkową małżeńską, wyłączając niektóre składniki z majątku wspólnego. Wyłączenie będzie dotyczyć m.in. dochodów z majątków osobistych małżonków. Czy ograniczenie będzie miało skutek w stosunku do zobowiązań podatkowych powstałych przed zawarciem umowy?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe ma rozwód, separacja lub umowa majątkowa.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.