Wraz z początkiem wakacji bursy szkolne, internaty oraz domy studenckie, które w roku szkolnym kwaterują uczniów, wychowanków oraz studentów kształcących się poza miejscem ich stałego zamieszkania, poszerzają ofertę kwaterunkową o noclegi dla turystów.

Rozliczenie dochodu uzyskanego z tego tytułu zależy od statutu i formy prawnej takich instytucji, w szczególności od tego, czy jest to placówka należąca do sektora finansów publicznych, czy też jest prowadzona przez prywatnego przedsiębiorcę. Podmioty prowadzące akademiki, domy studenckie oraz inne placówki, które świadczą usługi noclegowe dla uczniów, wychowanków czy studentów są zwolnione z podatku od towarów i usług. Jednak oferując noclegi turystom czy innym osobom, będą musiały doliczać VAT do ceny noclegów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zwolnienia z podatku

Rozliczenia wynajmu lokali

Dodatkowych usług

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak domy akademickie rozliczą usługi noclegowe dla turystów