Pracownicy, którzy wyjeżdżają na wakacje, często otrzymują z tego tytułu świadczenia. Przykładowo pracodawcy mogą dofinansować wypoczynek ze środków socjalnych.

Warto więc pamiętać, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) muszą tworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pozostali mogą wybrać, czy tworzyć fundusz, czy też nie. Nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zaksięgować dopłaty do wypoczynku pracowników
W pełnej wersji artykułu:

- Jak rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS
- Jak zaksięgować wypłatę świadczenia urlopowego
- Rodzaje świadczeń urlopowych dla pracowników
- Dofinansowanie ze środków obrotowych
- Tworzenie ZFŚS