1 Złóż informację o zakupie nieruchomości

Właściciele nowych domów i mieszkań (dotyczy to również nieruchomości z rynku wtórnego) muszą pamiętać o obowiązkach w podatku od nieruchomości. Podatnik musi przede wszystkim złożyć informację na podatek od nieruchomości. Jak wynika z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (czyli wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. W praktyce trzeba ściągnąć wzór informacji ze strony urzędu gminy lub miasta, wypełnić ją i złożyć w terminie 14 dni od dnia nabycia domu lub mieszkania w urzędzie. Podatnicy muszą też wiedzieć, że obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyli nieruchomość.

PRZYKŁAD

Co zrobi gmina, jeśli podatnik nie poinformował o nabyciu domu

Jeśli właściciel nie poinformuje gminy lub miasta o tym, że nabył nową nieruchomość, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta może podjąć działania, aby wyegzekwować podatek od właściciela. Do organów gminy trafiają m.in. odpisy aktów notarialnych, a więc w większości przypadków gmina wie, kto nabył jaką nieruchomość. Za brak złożenia informacji na podatek od nieruchomości podatnik może zostać dodatkowo ukarany np. mandatem.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kiedy zapłacić podatek od nieruchomości

Jak złożyć wniosek i odzyskaj nadpłatę podatku

Jak obliczyć powierzchnię użytkową domu

Czy trzeba zgłosić do opodatkowania nabycie garażu

W jakiej formie można zapłacić podatek

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na podatek od nieruchomości od nowych domów.