Sprawdź, czym przerwa różni się od zawieszenia działalności na karcie

Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową mogą zgłosić przerwę w prowadzeniu firmy na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przerwę należy odróżnić od zawieszenia firmy w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Wprawdzie skutki podatkowe w obu przypadkach są jednakowe – tj. nie pobiera się podatku za okres przerwy (albo zawieszenia) w wysokości 1/30 miesięcznej należności – to jednak warunki korzystania z obu instytucji są różne.

Przede wszystkim zawieszenie oznacza również brak obowiązku odprowadzania składek ZUS, natomiast przerwa wywołuje skutki wyłącznie podatkowe. Ponadto zawieszenie może trwać od jednego miesiąca do dwóch lat. Natomiast przerwa musi trwać co najmniej 10 dni. Zawiesić działalność może jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. W przypadku przerwy ustawa podatkowa nie przewiduje takiego ograniczenia. Przerwę zgłasza się w urzędzie skarbowym, a zawieszenie w organie ewidencyjnym (urzędzie gminy).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak przygotować pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego

Jak zawiadomić w terminie urząd skarbowy o nieprowadzeniu działalności

Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skorzystać z przerwy w karcie podatkowej.