Ustal, czy decyzja podatkowa posiada wszystkie niezbędne elementy

Wniesienie odwołania od decyzji podatkowej to niejedyny sposób na zmianę jej treści. Jeżeli decyzja nie jest kompletna lub zawiera błędy, można wnosić o jej sprostowanie (uzupełnienie). W związku z tym podatnik powinien sprawdzić, czy decyzja ma wszystkie niezbędne elementy (wymienione w art. 210 Ordynacji podatkowej), w tym zwłaszcza rozstrzygnięcie oraz pouczenie o przysługującym trybie odwoławczym – jeżeli od decyzji służy odwołanie.

Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać stosowne pouczenie. Informacje o prawie odwołania to niejedyne pouczenia. W przypadku np. decyzji wymiarowych, nakładających obowiązki, które mogą być egzekwowane, powinno być pouczenie o odpowiedzialności karnej m.in. za usunięcie składników majątku strony w celu udaremnienia egzekucji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy można zmienić decyzję bez odwołania.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.