Czy rozliczyć dochody uzyskane z kilku prac

Podatniczka zamierza od czerwca do września pracować w trzech miejscach – restauracji, hurtowni farmaceutycznej i przychodni medycznej. Czy każdy zarobek będzie opodatkowany?

Czy pracę sezonową rozlicza się oddzielnie

Studentka zamierza w czasie wakacji pracować w nadmorskiej smażalni ryb. Będzie zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia. Czy przepisy podatkowe określają w sposób specjalny opodatkowanie pracy sezonowej?

Czy zlecenie podlega ryczałtowemu PIT

Podatnik zawiera umowy-zlecenia i umowy o dzieło z osobami niebędącymi jego pracownikami. Umowy takie zawierane są przeważnie na okres jednego dnia lub kilku dni. Suma należności określonych w umowie zawartych z osobą niebędącą pracownikiem jest mniejsza niż 200 zł. Czy takie wynagrodzenie może być objęte zryczałtowanym 18-proc. PIT?

Czy od stypendium pobrać zaliczkę

Młodzież szkolna będzie w wakacje uczestniczyć w kursach finansowanych ze środków unijnych. Uczestnik otrzyma stypendium (dodatek szkoleniowy) w wysokości 4 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniu/kursie. Łączna wysokość wypłacanego stypendium będzie uzależniona od liczby godzin szkolenia (w projekcie przewidziano 122 godziny szkolenia, za które wypłacane będzie stypendium). Czy od tych wypłat trzeba pobrać zaliczkę na PIT?

Czy rodzic rozliczy dochód z pracy dziecka

Dwóch 12-letnich synów podatniczki zostało zaangażowanych do reklamy lodów. Czy dochody z ich pracy matka będzie musiała rozliczyć razem ze swoimi?

Czy twórca skorzysta z 50-proc. kosztów

Podatnik w czasie wakacji maluje na ulicy portrety i karykatury przechodniów. Pobiera za tę pracę opłaty od 50 do 200 zł w zależności od techniki wykonania dzieła. Czy do tego typu zarobków może stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe ma praca wakacyjna.