Kto składa wniosek o wyłączenie rzeczy z egzekucji administracyjnej

Naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych należności pieniężnych, np. podatków.

Osoba trzecia, która rości prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, np. udostępniła swoją rzecz podatnikowi (będącemu dłużnikiem) do korzystania, może wystąpić do urzędu skarbowego z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji. Termin na złożenie wniosku o wyłączenie wynosi czternaście dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub prawa.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 38 par. 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie dokumenty wraz z wnioskiem należy złożyć do naczelnika urzędu

Ile czasu ma naczelnik urzędu skarbowego na rozpatrzenie sprawy

Czy właściciel rzeczy może odwołać się od nieuwzględnionego wniosku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wyłączyć rzeczy z egzekucji.