Czy koszty zależą od rodzaju przychodu

Podatniczka w 2010 roku była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Miała też podpisane dwie umowy o dzieło. Czy wysokość kosztów do uwzględnienia w zeznaniu zależy od rodzaju osiąganych przychodów?

Czy koszty pracownika są w stałej wysokości

Podatnik po raz pierwszy będzie składał PIT za 2010 rok. Uzyskał bowiem przychody ze stosunku pracy. Czy koszty uzyskania przychodu w takim przypadku są określone w ustawie o PIT w sposób stały?

Czy bilety dają prawo do większego odliczenia

W ubiegłym roku podatniczka dojeżdżała do pracy 45 km z miejsca swojego zamieszkania. Posiada bilety imienne potwierdzające wysokość wydatków związanych z tymi dojazdami. Czy może wyższe koszty uwzględnić w PIT?

Czy od zlecenia przysługuje ryczałt

Student w ubiegłym roku był zatrudniony w kilku restauracjach na podstawie umowy-zlecenia. Czy w rozliczeniu rocznym może uwzględnić zryczałtowane koszty uzyskania przychodów?

Czy firma musi dokumentować koszty

Podatnik od połowy 2010 roku prowadzi działalność gospodarczą. Rozlicza się na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do 2 maja musi wypełnić PIT-36. Czy uwzględnione w zeznaniu koszty musi mieć udokumentowane?

Czy twórca ma prawo do 50-proc. kosztów

Podatniczka była zatrudniona jako producent. Czy może skorzystać z 50-proc. kosztów uzyskania przychodu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie koszty podatkowe można wykazać w zeznaniu rocznym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.