1 Sprawdź, czy możesz dokonać zwrotu podatku samodzielnie

Sprzedawcy mogą samodzielnie dokonywać zwrotu VAT podróżnym spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy przekroczyły 400 tys. zł.

Sprzedawcy dokonujący zwrotu muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT oraz prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do takiej sprzedaży po spełnieniu określonych warunków zastosowanie ma 0-proc. stawka VAT.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Jak podpisać umowę z pośrednikiem – operatorem zwrotu

- Jak dopełnić obowiązków formalnych

- Jak od 1 kwietnia świadczyć usługę na nowych zasadach

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można zwracać podatek podróżnym.