Maximilian Mendel, dyrektor w firmie doradczej REAS, definiuje kondohotel jako obiekt oferujący wynajem apartamentów wraz z typowymi udogodnieniami hotelowymi.

Organy podatkowe nie wiedzą, jak ustalać podatek od nieruchomości dla tego typu lokali – czy jak dla działalności gospodarczej, czy jak dla użytkowników prywatnych.

Podatek dochodowy

Potencjalny zysk z wynajmu w kondohotelach obniża PIT. Kwotę podatku kształtuje m.in. przyjęta forma rozliczenia. Właściciel lokalu będzie mógł opodatkować dochody na zasadach ogólnych przy zastosowaniu stawek progresywnych 18 proc. i 32 proc., przy zastosowaniu 19-proc. podatku liniowego od dochodów z działalności gospodarczej lub ustalając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy nie mają jednak pełnej dowolności wyboru między trzema opcjami. Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą, może albo opłacać podatek liniowy, albo rozliczać się na zasadach ogólnych.

– Dla tych podatników korzystna byłaby inwestycja jak w Kościelisku, gdzie możliwe jest zastosowanie przyspieszonej amortyzacji – mówi Bartosz Turek, analityk z Home Broker.

Z kolei osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może wybrać między rozliczeniem na zasadach ogólnych a opodatkowaniem ryczałtem.

Diana Balazs, ekspert w KPMG, uważa, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu mogą preferencyjnie opodatkować przychody w formie ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego w wysokości 8,5 proc. Takiego zdania nie podzielają jednak organy podatkowe.

– Ze względu na to, że najczęściej właściciel wynajmuje lokal firmie zarządzającej hotelem, organy podatkowe uznają, że jest to działalność gospodarcza (m.in. interpretacje nr BI/415-0900/05 oraz nr ITPB1/415-991/10/AK) – ostrzega Diana Balazs.

W takim razie zarówno w PIT, jak i w podatku od nieruchomości może się okazać, że właściciel będzie zobowiązany do uiszczenia wyższej stawki podatku, tj. jak dla działalności gospodarczej.