Znowelizowane od 1 kwietnia przepisy ustawy o VAT dopuściły bezgotówkowe formy zwrotu podatku turystom niemającym zamieszkania w Unii Europejskiej (tzw. tax free for tourists). Do tej pory turysta mógł odzyskać podatek wyłącznie w gotówce, po powrocie do polskiego sklepu lub w punkcie zwrotu prowadzonym przez pośrednika zwrotu (sprzedawcy mogą zwracać VAT bezpośrednio lub z pomocą pośrednika). Nowe przepisy są jednak na tyle nieprecyzyjne, że utrudniają skorzystanie z bezgotówkowych form zwrotu, które miały uprościć procedurę i wpłynąć na rozwój usługi tax free. Już wiadomo, że bezgotówkowej refundacji na pewno nie wprowadzi jedyny pośrednik zwrotu w Polsce. W wywiadzie dla „DGP” (nr 93/2011) powiedziała o tym Jolanta Golińczak, dyrektor zarządzająca w Global Blue Polska.

Podstawowy problem jest taki, że VAT można dalej zwracać wyłącznie w polskich złotych, przy czym nie jest jasne, czy złote powinny opuścić rachunek bankowy wypłacającego, czy znaleźć się skutecznie na rachunku podróżnego. Brak jest też definicji momentu zapłaty podatku podróżnemu oraz jasnych procedur w przypadku zapłaty nieskutecznej, np. z powodu błędnego numeru rachunku podróżnego.

Nowelizacja wprowadziła za to obowiązek dokumentowania przez sprzedawcę wypłaty bezgotówkowej przed zastosowaniem 0-proc. stawki VAT. Nie wiadomo jednak, jak sprzedawca ma dokumentować wypłatę w formie bezgotówkowej dokonanej przez pośrednika.

– Ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów i brak jednoznacznych podstaw prawnych do wprowadzenia zmian w naszym systemie wypłat Global Blue będzie kontynuowała wypłaty tylko w gotówce – stwierdza Jolanta Golińczak.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP, przyznaje, że dokonywanie zwrotów bezgotówkowych na podstawie przyjętych przepisów jest ryzykowne.

– Wątpliwości dotyczą podstawowych spraw, tj. jak potraktować opłaty pobierane przez banki za przelewy międzynarodowe, jak dokumentować zwrot w formach innych niż gotówkowe – mówi Andrzej Nikończyk.

Już samo odesłanie do odrębnych, bliżej niesprecyzowanych przepisów, powoduje w tym zakresie istotną niepewność. W opinii eksperta może to zaważyć na popularności nowych metod zwrotu podatku podróżnym.

– Niestety do polskiej specyfiki należy wprowadzanie ułatwień w ten sposób, że nie da się z nich skorzystać, wystarczy sobie przypomnieć pierwszą wersję, w jakiej została uchwalona tzw. ulga na złe długi – komentuje nasz rozmówca.

Zdaniem eksperta podatnicy dokonujący zwrotów podróżnym i chcący stosować nowe metody zwrotu powinny sporządzić raport dotyczący wątpliwości, które należy doprecyzować. Następnie zwrócić się do Ministerstwa Finansów lub Sejmu o poprawienie wątpliwych przepisów.

Andrzej Nikończyk uważa, że sama zgoda na nowe formy zwrotu jest sukcesem, nie powinno być zatem większych oporów z ich zmianą w ten sposób, by podatnicy mogli je bezpiecznie stosować.

Formy zwrotu

Od 1 kwietnia można zwracać VAT turystom wyłącznie w polskich złotych, w formie:

● wypłaty gotówkowej,

● polecenia przelewu,

● czeku rozrachunkowego,

● karty płatniczej.