Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych 19-proc. PIT płaconym od dochodu.

Miejsce i cel

Pierwsza część zeznania – A dotyczy miejsca i celu składania zeznania. Należy w niej podać nazwę urzędu skarbowego.

W części B wpisujemy dane identyfikacyjne i adres zamieszkania. W tej części należy podać: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku osób, którym nadano ten numer) oraz miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem – ostatnie miejsce zamieszkania na jej terytorium.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo wypełnić PIT-39.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak prawidłowo ustalić wysokość przychodu ze zbycia nieruchomości
- Czy podatnik sam ustala koszty uzyskania przychodów
- Czy można przekazać 1 proc. składając tylko PIT-39