Sprawdź, czy nie brakuje pozycji w firmowym planie kont

Przed założeniem ksiąg rachunkowych każda jednostka powinna określić zasady (politykę) rachunkowości. Niezwykle istotną kwestią w tym zakresie jest konstrukcja zakładowego planu kont. Plan kont musi uwzględniać przede wszystkim specyfikę danej firmy, a także rodzaj prowadzonej działalności. Musi zaspokajać wszystkie potrzeby ewidencyjne jednostki. Przykładowo, dla przedsiębiorstwa wytwórczego duże znaczenie mają konta produkcyjne, czyli konta zespołu 6. Na nich ujmuje się efekty uzyskane w wyniku produkcji. W tego typu przedsiębiorstwie ważne są również oba zespoły kont kosztów 4 i 5. W przypadku zaś jednostek handlowych uwypukla się konta w zespole 7, związane ze sprzedażą produktów oraz konta zespołu 3, dotyczące zapasów. Oznacza to, że należy rozbudować ewidencję, która dotyczy danej działalności, a pozostałą część zminimalizować. Jeżeli jednak w toku działalności okaże się, że przyjęty plan kont jest niewystarczający, konieczne będzie dodanie nowych kont.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można wprowadzić nowe konto księgowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady.