Duża grupa instytucji finansowych – głównie banków – od jakiegoś czasu oferuje tzw. lokaty jednodniowe. Jest to rozwiązanie optymalizujące obciążenia podatkowe, gdyż przy określonej wysokości lokaty obecnie obowiązujące zasady zaokrąglania dochodu i podatku umożliwiają brak opodatkowania dochodów z odsetek. W założeniach MF w przypadku odsetek z rachunków bankowych, lokat oraz innych form oszczędzania lub inwestowania zarówno podstawa opodatkowania, jak i podatek będzie zaokrąglany zawsze w górę. Oznacza to, że niezależnie od wysokości zdeponowanych środków, jak i okresu oszczędzania, zawsze pojawi się podatek do zapłaty. Zasady te mają dotyczyć również odsetek lub dyskonta od papierów wartościowych, np. obligacji skarbowych.

Rozważane założenia to kolejna próba poszukiwania dodatkowych wpływów budżetowych. Autorzy pomysłu zakładają, że przyniesie ona budżetowi około 100 mln zł korzyści już w drugiej połowie 2011 roku, a w skali całego roku 2012 suma dodatkowych wpływów może wynieść nawet 400 mln zł. Oznacza to, że tego typu zabieg fiskusa ma zwiększyć wpływy z podatku od odsetek o blisko jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2009.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeszcze w roku 2008 obecny rząd rozważał zniesienie podatku od dochodów kapitałowych, w szczególności z lokat. Dzisiaj działania Ministerstwa Finansów zwrócone są w przeciwnym kierunku. Dodatkowo, planowane zasady zaokrąglania w podatku dochodowym od osób fizycznych mają być szczególnym wyjątkiem od ogólnych zasad, które nadal mają obowiązywać w przepisach Ordynacji podatkowej. Oznacza to jeszcze większe skomplikowanie i tak już kazuistycznych przepisów ustawy regulującej opodatkowanie osób fizycznych.

not. EM