W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT 7K za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Jednak brak obowiązku składania deklaracji w okresie zawieszenia ma wiele wyjątków, o czym stanowi ustawa o VAT w art. 99 ust. 7a (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie dotyczy: podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE; podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem; okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego; okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia VAT z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty VAT naliczonego.

Wątpliwości dotyczą tego, czy w trakcie zawieszenia działalności można składać deklaracje, w których wykazuje się VAT do odliczenia. Organy podatkowe wskazują, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej możliwe jest składanie takich deklaracji VAT, jednak w tych deklaracjach należy wykazywać podatek naliczony do przeniesienia, aż do wznowienia działalności gospodarczej (dokonania czynności opodatkowanej – np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej z 17 marca 2009 r., nr ITPP1/443-1114/08/KM).