1 Ustal, czy spółka ma wystarczające środki na wypłatę zaliczki

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) umowa (statut) spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom (akcjonariuszom) zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W odniesieniu do spółki z o.o. określa to art. 194 – 195 kodeksu, natomiast w odniesieniu do spółki akcyjnej art. 349 kodeksu.

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak wypłacać zaliczki dla udziałowca osoby fizycznej

Jak wypłacać zaliczki dla udziałowca osoby prawnej

Jak porównać kwotę wypłaconej zaliczki z wysokością dywidendy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć zaliczkę na dywidendę.