Kiedy rada gminy musi uchwalić budżet na bieżący rok

Radni jeszcze nie podjęli uchwały w sprawie budżetu naszej gminy na 2011 r. Do kiedy mają obowiązek uchwalenia planu dochodów i wydatków?

Uchwałę budżetową podejmują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (m.in. rady gmin i miast) przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. W obecnym roku rady mają jednak więcej czasu na uchwalenie budżetu gminy lub miasta. Wynika to z faktu przeprowadzenia wyborów samorządowych w listopadzie 2010 r. W związku ze zmianą rad gmin i miast ustawodawca wprowadził regulację szczególną, zgodnie z którą organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają czas do końca lutego na uchwalenie budżetów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy gmina może działać na podstawie projektu budżetu

Kiedy budżet gminy ustali regionalna izba obrachunkowa

Czy w budżecie muszą być zrównoważone dochody i wydatki

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dzienniku Gazety Prawnej: Jak uchwalić budżet gminy lub miasta.