Co do zasady, u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe wydatki na nabycie kalendarzy w firmie na 2011 rok poniesione w 2010 roku (ujęte w księgach rachunkowych 2010 roku) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu roku 2010. Wydatków tych nie należy uznawać za koszty pośrednie dotyczące okresu (w tym przypadku 2011 roku) i w związku z tym nie ma konieczności rozliczania ich w czasie, czyli przypisania do 2011 roku.

Kalendarz może spełniać swoją funkcję nie tylko w 2011 roku, ale i w 2010 roku, jak i po 2011 roku. Jeśli jednak podatnik ujmie w księgach 2010 roku wydatki na zakup kalendarzy na koncie „Rozliczeń międzyokresowych kosztów – czynnych”, a w kosztach dopiero w 2011 roku i będzie to zgodne z jego polityką rachunkowości, to wydatki na zakup kalendarzy na 2011 rok podatnik może zaliczyć do kosztów roku 2011.

Natomiast u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów wydatki na nabycie kalendarzy na 2011 rok powinny być zaliczone do kosztów w dacie wystawienia faktury zarówno w przypadku metody uproszczonej, jak i memoriałowej.

Ważne!

Podstawą zapisów w księdze podatkowej są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury VAT, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).