1 Sprawdź, czy prace stanowią ulepszenie, czy remont firmowego auta

Spółka, która oddaje samochód do warsztatu, aby np. poddać go remontowi lub przeróbkom, musi w odpowiedni sposób ująć w księgach rachunkowych koszty tych działań. Musi ustalić, czy podlega on ulepszeniu, czy remontowi. Ulepszenie własnego środka trwałego w odróżnieniu od remontu powoduje wzrost jego wartości w stosunku do ujęcia początkowego. Powstaje nowa podstawa ustalania odpisów amortyzacyjnych. Z ulepszeniem zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości mamy do czynienia w przypadku przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji. Miarą takiego ulepszenia zgodnie z prawem bilansowym są korzyści wynikające z wydłużenia okresu używania środka trwałego, zwiększenia możliwości wytwórczych, lepszej jakości produktów.

Trzeba pamiętać, że zamontowanie w samochodzie instalacji gazowej wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji tego środka trwałego. Dlatego też wzrasta jego wartość. Taka ewidencja jest jednak właściwa, jeżeli środek trwały jest własnością jednostki.

W przypadku gdy samochód jest obcym środkiem trwałym, koszty poniesione na ulepszenie nie mogą zwiększać jego wartości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. c) ustawy o rachunkowości ulepszenie w obcych środkach trwałych traktuje się jak oddzielne środki trwałe.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak księgować wydatki na instalację gazową.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.