Od początku 2009 r. wszyscy podatnicy mogą rozliczać VAT za okresy miesięczne lub kwartalne. Wyłącznie mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, muszą stosować okresy kwartalne. Przy rozliczaniu się kwartalnie zawsze robimy to za kwartały kalendarzowe. Zasadą są rozliczenia miesięczne, ale wybór kwartalnego okresu zależy tylko od podatnika. Z tym że podatnicy o obrotach ponad 1,2 mln euro rocznie przy rozliczeniu kwartalnym muszą wpłacać miesięczne zaliczki na podatek – albo uproszczone, albo zależne od faktycznych obrotów. Nie zawsze kwartalne okresy rozliczeniowe są korzystniejsze, podatnicy wykazujący podatek do zwrotu np. w związku z wywozem towarów zazwyczaj wolą otrzymywać te zwroty co miesiąc, a nie tylko co kwartał.

Przyczyny wyboru bądź zmiany okresów rozliczeniowych mogą być bardzo różne. Podatnik ma prawo do wyboru kwartalnego okresu rozliczeniowego w dowolnym momencie od początku kwartału kalendarzowego pod warunkiem zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 25. dnia drugiego miesiąca tego kwartału. Po wyborze okresów kwartalnych podatnik musi rozliczać się w ten sposób przez co najmniej 4 kwartały. Powrót do rozliczania w okresach miesięcznych jest możliwy w dowolnym momencie po upływie tych 4 kwartałów pod warunkiem zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego do dnia złożenia deklaracji za pierwszy okres miesięczny, nie później niż przed upływem terminu do jej złożenia. Oczywiście powrót do rozliczeń miesięcznych jest możliwy tylko od początku kwartału kalendarzowego. Podatnik może znowu wrócić do dokonywania rozliczeń kwartalnych już od następnego kwartału, bowiem przepisy nie przewidują w tym wypadku żadnego okresu karencji.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w Kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy