Ustawa o VAT wskazuje, że prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Oznacza to zatem, że posiadanie faktury jest warunkiem odliczenia podatku.

Także art. 178 Dyrektywy 112 reguluje, że w celu dokonania odliczenia w związku z nabyciem towarów lub usług podatnik musi posiadać fakturę wystawioną zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zwrócił na to również uwagę Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku Terra Baubedarf-Handel GmbH (C-152/02).

Z kolei faktura powinna zawierać określone dane, których nie zawiera paragon. Należą do nich przede wszystkim dane identyfikujące nabywcę.

Oprócz faktur w ścisłym znaczeniu odliczenia VAT można dokonać na podstawie dokumentów uznanych przez przepisy szczególne za faktury, czyli na podstawie niektórych biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km oraz zawierających odpowiednie dane dowodów zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi.

not. EM