Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów są już dostępne formularze PIT-28 potrzebne do rozliczenia podatkowego za 2010 rok.

Wypełnianie tej deklaracji trzeba rozpocząć od podania w poz. 1 numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i w poz. 4 roku, za który dokonywane jest rozliczenie.

Część A: miejsce składania

W części A (poz. 5) zeznania PIT-28 należy podać nazwę urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zeznanie (jest to tzw. miejsce składania zeznania). Urzędem tym jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Wystarczy tu wpisać nazwę urzędu skarbowego, do którego wysyłany jest lub w którym składany jest PIT-28. Nie trzeba wpisywać adresu urzędu.

W części A znajduje się jeszcze poz. 6, w której należy określić cel składania formularza. Do wyboru podatnik ma złożenie zeznania lub korektę zeznania. W tej części wystarczy znaczyć odpowiedni kwadrat.

Część B: dane identyfikacyjne

W części B PIT-28 (poz. 7 – 20) należy wpisać dane podatnika składającego zeznanie roczne (nazwisko, imię lub imiona, datę urodzenia, PESEL), a także adres miejsca zamieszkania podatnika.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wypełnić formularz PIT-28.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się, jak wypełnić pozostałe części zeznania PIT-28.