Mirosław Kucharczyk - W stosunku do zeznania za 2009 rok formularz PIT-28 uproszczono przez usuniecie kilku pozycji do wypełnienia. Główna zmiana wynika z likwidacji wysokiej, 20-proc. stawki podatku dla przychodów z najmu i dzierżawy.
Podatnicy, którzy do końca stycznia muszą złożyć PIT-28 za 2010 rok, muszą korzystać z nowego wzoru formularza. Co się w nim zmieniło w porównaniu z drukami wypełnianymi za 2009 rok?
W stosunku do zeznania za 2009 rok formularz PIT-28 uproszczono przez usuniecie kilku pozycji do wypełnienia. Główna zmiana wynika z likwidacji wysokiej, 20-proc. stawki podatku dla przychodów z najmu i dzierżawy. W 2010 roku obowiązywała już tylko jedna stawka 8,5-proc. (część C wiersz 3). Z formularza wykreślono pola, w których dotąd można było wpisać kwotę 20-proc. podatku dla tego rodzaju przychodów uzyskiwanych w Polsce (część C wiersz 3) i za granicą (część G).
Warto przypomnieć, że do 31 grudnia 2009 r. obowiązywały dwie stawki ryczałtu dla najmu: 8,5 proc. (do 4000 euro) i 20 proc. (powyżej 4000 euro). Od 2010 roku jest tylko 8,5 proc. niezależnie od wysokości przychodu (zmiana brzmienia art. 12 ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o ryczałcie od 1 stycznia 2010 r.).
W deklaracjach za 2010 rok trzeba podawać mniej danych, jeśli podatnik chce przekazać 1 proc. podatku. Czy ta zmiana dotyczy też PIT-28?
Tak. Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego został uproszczony. Podobnie jak we wszystkich innych zeznaniach za 2010 rok nie trzeba podawać już nazwy wybranej organizacji, która często bywała bardzo długa. Teraz wystarczy podać numer organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
W odróżnieniu od lat ubiegłych w tym roku można już składać zeznanie PIT-28 przez internet bez użycia kwalifikowanego (płatnego) podpisu elektronicznego. Czy to prawda?
Owszem. Można to zrobić, korzystając np. z darmowego i wygodnego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja zaprojektowana dla systemów Windows, Linux i MacOs dostępna jest na stronie internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl.