Podatnikom ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został nieco ponad miesiąc na rozliczenie podatkowe za 2010 rok. Podatnicy ryczałtu muszą do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie, złożyć zeznanie o wysokości przychodów, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zachowanie terminu

Terminowe rozliczenie z fiskusem to obowiązek każdego podatnika. Za spóźnienie można zostać ukaranym sankcjami przewidzianymi w kodeksie karnym skarbowym.

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują, jaka forma wysłania pisma do urzędu pozwoli na zachowanie ustawowego terminu na złożenie PIT. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

● wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej;

● nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

● złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

● złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;

● złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć firmę w PIT-28.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz wzory poprawnie wypełnionych deklaracji podatkowych.