Czy fiskus sprawdza rozliczenia z 2004 r.

U podatnika prowadzona jest kontrola dotycząca PIT za 2004 rok. Czy zobowiązania podatkowe mogą być jeszcze kontrolowane?

Czy każda weryfikacja dokumentu to kontrola

Podatnik otrzymał z urzędu skarbowego informację, że w ramach czynności sprawdzających ma przedstawić faktury VAT potwierdzające prawo do wykorzystanej w rozliczeniu za 2008 rok ulgi internetowej. Czy czynności sprawdzające oznaczają wszczęcie kontroli?

Czy urząd skarbowy wyśle wezwanie

Podatniczka dowiedziała się, że urząd skarbowy sprawdza jej rozliczenie PIT. Czy gdy będą jakieś wątpliwości co do poprawności rozliczenia, urząd prześle mi wezwanie do stawienia się w urzędzie?

Czy wezwanie musi mieć określone dane

Podatnik dostał na zwykłej kartce informację, że ma się stawić w urzędzie skarbowym. Na tym piśmie nie ma nawet oznaczenia urzędu. Czy wezwanie musi mieć określone dane?

Czy urząd skarbowy może żądać dowodów

W rozliczeniu za 2009 rok podatniczka odliczyła od dochodu darowiznę na cele kultu religijnego. Urząd skarbowy prosi ją o przedstawienie dowodów potwierdzających przekazanie datku. Czy ma do tego prawo?

Czy dozwolone są oględziny domu

Podatnik w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczył od dochodu wydatki poniesione na remont mieszkania, w związku z adaptacja go do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Urząd skarbowy chce sprawdzić, czy podatnik rzeczywiście przeprowadził taki remont. Czy może dokonać oględzin mieszkania?

Czy urzędnik może sam poprawić błędy

W deklaracji za 2009 rok podatnik pomylił się w wyliczeniach. Urząd skarbowy sam skorygował tę deklarację i przesłał ja do akceptacji podatnika. Czy urząd może sam dokonywać poprawek w PIT podatników?

Czy urzędnik przesłucha podatnika w domu

Podatnik jest przewlekle chory. Ma stopę cukrzycową, która utrudnia mu poruszanie się. Dostał właśnie wezwanie do urzędu skarbowego w celu wyjaśnienia sposobu wykorzystania w PIT za 2009 rok ulgi rehabilitacyjnej. Czy urzędnik może przyjechać do podatnika?

Czy trzeba się osobiście stawić w urzędzie

Podatnik otrzymał wezwanie do osobistego stawienia w urzędzie skarbowym, który znajduje się w innej miejscowości niż ta, w której mieszka. Czy w każdym przypadku trzeba osobiście stawiać się w urzędzie?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak fiskus sprawdza rozliczenie podatku dochodowego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.