1 Przedstaw dokumenty oraz argumenty rzecznikowi dyscypliny

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych może składać się z trzech etapów. Po pierwsze postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Warto już wtedy podać argumenty przemawiające za brakiem winy.

Kolejne dwa etapy to postępowania przed komisjami orzekającymi przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej (komisja I instancji) oraz Główną Komisją Orzekającą (komisja II instancji).

Na każdym z tych etapów kierownik jednostki (najczęściej on jest obwiniony jako osoba odpowiedzialna za gospodarkę finansową) może dowodzić, że jest niewinny.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz kolejne kroki:

- Staw się na rozprawę przed komisją orzekającą I instancji

- Złóż odwołanie od decyzji do Głównej Komisji Orzekającej

- Wyjaśnij wątpliwości na rozprawie przed komisją II instancji

- Złóż skargę do sądu wojewódzkiego po niekorzystnym orzeczeniu komisji

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odeprzeć zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.