Czy zapis podlega opodatkowaniu

Podatniczka dowiedziała się, że jej synowi znajoma zapisała w testamencie samochód. Czym jest taki zapis i czy nabycie tytułem zapisu samochodu może podlegać opodatkowaniu?

Czy zapis z zagranicy jest opodatkowany

Podatnik nabył tytułem zapisu motocykl po wujku mieszkającym za granicą. Czy nabycie w drodze zapisu rzeczy nieznajdujących się w Polsce może podlegać opodatkowaniu w kraju?

Czy z chwilą śmierci powstaje obowiązek

Zmarły przyjaciel w drodze zapisu testamentowego przyznał podatnikowi określoną kwotę pieniężną. Czy obowiązek podatkowy powstał z chwilą śmierci spadkodawcy?

Czy pomniejsza się wartość zapisu

Podatnik tytułem zapisu otrzymał dom. Zanim złożył zeznanie podatkowe w domu wybuchł pożar, w wyniku czego jego wartość uległa znacznemu zmniejszeniu. Czy ten fakt można uwzględnić, składając zeznanie podatkowe?

Czy wnuk płaci podatek od zapisu

Spadkodawca powołał do dziedziczenia swojego syna. W testamencie zobowiązał go do przekazania niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu swojemu synowi, a wnukowi spadkodawcy, 100 tys. zł tytułem zapisu. Czy wnuk musi zapłacić podatek od takiego nabycia?

Czy przysługuje ulga dla siostrzeńca

Spadkodawca zobowiązał swoich spadkobierców, aby tytułem zapisu nieodpłatnie przenieśli na rzecz siostrzeńca spadkodawcy własność lokalu mieszkalnego. Czy siostrzeniec, który nabędzie mieszkanie w drodze zapisu, będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak jest opodatkowany zapis i polecenia testamentowe.