1 Ustal podstawę opodatkowania na podstawie aktu notarialnego

Podatnicy będący właścicielami nowego domu lub mieszkania często są przekonani, że informację o nieruchomościach przesłał notariusz sporządzający akt notarialny. W takiej sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien wydać decyzję ustalającą podatek od nieruchomości. Jako podstawę opodatkowania organ powinien przyjąć dane wynikające z aktu notarialnego. Przypomnijmy, że w przypadku, gdy podatnik nabywa mieszkanie w nowo wybudowanym budynku lub nowo wybudowany dom, podatek należy ustalić, poczynając od 1 stycznia kolejnego roku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ściągnąć zaległy podatek od nieruchomości.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz cztery pozostałe porady:

2 Przypomnij podatnikowi o ciążącym na nim obowiązku zapłaty
3 Wyślij upomnienie do osoby, która nie zapłaciła podatku
4 Wystaw dłużnikowi tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji
5 Rozpocznij postępowanie zmierzające do ściągnięcia należności