Czy spadkobiercy ustawowi będą musieli zapłacić podatek

Przy dziedziczeniu ustawowym (tzn. gdy nie było testamentu) w pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy przypada wnukom spadkodawcy. W dalszej kolejności mogą dziedziczyć rodzice, rodzeństwo, a także dziadkowie.

Przy dziedziczeniu ustawowym do spadku powołane są więc osoby objęte tzw. zerową grupą podatkową, czyli zwolnione całkowicie z podatku od spadków. Oznacza to, że gdy dziedziczą one mieszkanie, nie mają obowiązku zapłaty podatku od takiego nabycia.

Podstawa prawna

Art. 4a ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768).

Art. 931 – 935 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakich formalności trzeba dopełnić, aby nie zapłacić podatku

Czy mieszkanie otrzymane w testamencie jest opodatkowane

Czy są sposoby na uniknięcie podatku od otrzymanego spadku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć podatku od domu w spadku.