Podatnikowi, który otrzymał spadek lub darowiznę, wydawana jest decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego

Czy podatnik sam oblicza i wpłaca podatek od spadków i darowizn

Zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn nie powstaje z mocy prawa, lecz z dniem doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego. Organ podatkowy wydaje decyzję na podstawie złożonego w terminie miesięcznym zeznania SD-3, w którym podatnik podaje informacje do właściwego określenia wysokości podatku, w tym wartość nabywanego majątku oraz to, od kogo on pochodzi.
Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania, potwierdzające nabycie rzeczy lub praw majątkowych, np. umowę darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, oraz np. dokumenty potwierdzające istnienie długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe.
Zwolnione z podatku są osoby zaliczone do tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli członkowie najbliższej rodziny, np. rodzice, dzieci, dziadkowie. Zamiast zeznania podatkowego składają oni w urzędzie skarbowym w ciągu sześciu miesięcy zgłoszenie nabycia majątku na druku SD-Z2.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustalić podatek od spadków i darowizn
W pełnej wersji artykułu:
- Jak długo trwa postępowanie w sprawie określenia podatku
- W jaki sposób organ podatkowy dokona obliczeń
- Czy można odwołać się od decyzji wydanej przez naczelnika