1 Sprzedaj nieruchomość po pięciu latach

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała PIT, gdy nastąpi przed upływem pięciu lat od momentu jej nabycia. Okres pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem nieruchomości kupione w 2006 roku będą podlegały PIT, gdy sprzedaż nastąpi przed 2011 rokiem.

Sprzedaż nieruchomości to jedno ze źródeł przychodów, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z ustawą o PIT źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przypomnijmy, że obowiązują trzy sposoby rozliczeń transakcji zbycia nieruchomości. Podatnicy, którzy kupili nieruchomość do końca 2006 roku, jej sprzedaż rozliczają na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT do końca 2006 roku. Od takiej transakcji będą musieli zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek płacony od przychodu.

Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość w okresie od 2007 r. do 2008 r., rozliczą jej sprzedaż na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2008 r. Do urzędu skarbowego będzie wpłacić 19-proc. podatek dochodowy płacony od dochodu.

Gdy podatnik sprzeda nieruchomość nabytą od 1 stycznia 2009 r., będzie musiał zapłacić 19-proc. PIT od dochodu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów, jak uniknąć płacenia podatku przy zbyciu domu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pięć pozostałych porad:

2 Skorzystaj ze starej ulgi mieszkaniowej
3 Sprawdź, jak nabyłeś nieruchomość
4 Skorzystaj z ulgi meldunkowej
5 Skorzystaj z nowej ulgi mieszkaniowej
6 Pamiętaj o wypełnieniu formularzy PIT