PORADA

Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji będą mogli pracować w Polsce bez pozwolenia przez dziewięć miesięcy.

- Czy bardziej opłacalne - jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe - dla pracownika ze Wchodu będzie uzyskanie certyfikatu rezydencji w Polsce - pyta pan Marek z Suwałk, który planuje zatrudnić pięciu Białorusinów.

Trudno mówić o opłacalności. Jednak uzyskanie certyfikatu w Polsce może być pomocne przy rozliczeniach z fiskusem. Marek Gadacz, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, podkreśla, że pobyt i wykonywanie pracy na terytorium Polski przez obywateli Rosji, Ukrainy lub Białorusi będą miały wpływ na ich sytuację podatkową w Polsce. Zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeśli pobyt osoby fizycznej w Polsce w danym roku przekroczy 183 dni lub posiada ona centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce, to taka osoba staje się polskim rezydentem podatkowym.

- Bycie rezydentem oznacza, że taka osoba jest opodatkowana w Polsce od całości swoich światowych dochodów. Z drugiej strony taki podatnik może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jednak pod warunkiem, że małżonek także jest polskim rezydentem. Małżonkowie muszą również spełniać pozostałe warunki do wspólnego rozliczenia, m.in. posiadać wspólnotę majątkową i pozostawać w związku przez cały rok podatkowy - tłumaczy Marek Gadacz.

Dodaje, że w przypadku posiadania polskiej rezydencji podatkowej cudzoziemcy mogą zwrócić się do urzędu skarbowego w Polsce o wydanie tzw. certyfikatu rezydencji podatkowej. Taki dokument ostatecznie poświadczałby, że dana osoba jest uznana w świetle polskich przepisów za rezydenta podatkowego. Cudzoziemcy muszą jednak pamiętać, że posiadanie rezydencji polskiej nie oznacza automatycznie utraty rezydencji podatkowej w kraju pochodzenia.

- Przy takiej kolizji rezydencji ostateczne rozstrzygnięcie powinno być dokonane w oparciu o odpowiednią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niemniej jednak posiadanie certyfikatu może w praktyce ułatwić rozstrzygnięcie kwestii rezydencji - argumentuje nasz rozmówca z PricewaterhouseCoopers.

Według niego, jeżeli cudzoziemiec okaże się ostatecznie polskim rezydentem, nie będzie miał obowiązku rozliczania uzyskanych w Polsce dochodów w kraju swojego pochodzenia.

- Takie rozliczenie, nawet jeśli nie spowodowałoby wzrostu obciążeń podatkowych, mogłoby okazać się uciążliwe i skomplikowane. Dlatego też uzyskanie certyfikatu może okazać się pomocne - podpowiada Marek Gadacz.

REZYDENT PODATKOWY W POLSCE

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

• posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.