ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne organów podatkowych, które domagały się opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych w USA. Sąd kasacyjny potwierdził, że najistotniejsze znaczenie dla sprawy ma potwierdzenie autentyczności certyfikatów rezydencji przez władze skarbowe USA. Jak wyjaśnił sędzia Arkadiusz Cudak w takiej sytuacji pozostałe wątpliwości, których nie udało się wyjaśnić we współpracy z organami innego państwa, należało interpretować na korzyść podatnika. W związku z tym sąd I instancji prawidłowo uznał, że podatnik nie podlegał w Polsce opodatkowaniu.

Spór dotyczył lat 2000 i 2001. W tym okresie podatnik pracował w USA. Organy podatkowe uznały, że był polskim rezydentem i powinien rozliczyć się w Polsce. Podatnik przedstawił certyfikaty potwierdzone przez władze amerykańskie. Nie udało się jednak wyjaśnić innych okoliczności z uwagi na usunięcie danych z baz amerykańskich.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 453-454/08