PORADA

Podatniczka wraz z mężem kupiła w 2005 roku dom. Małżonkowie nie mieli rozdzielności majątkowej. Po śmierci męża w 2008 roku wdowa chce sprzedać nieruchomość.

Jak wyjaśnia Mirosław Siwiński, doradca podatkowy, główny specjalista z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, w przypadku gdy pomiędzy małżonkami istniała współwłasność małżeńska i mąż umarł w 2008 roku, a dom był kupiony w 2005 roku, to przy sprzedaży przez żonę transakcja podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach obowiązujących do końca 2006 roku. W związku z tym żona nie będzie mogła skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej.

- Jeżeli nieruchomość wchodziła w skład majątku wspólnego małżonków, to była przedmiotem współwłasności łącznej pomiędzy małżonkami, której podlegała również cała masa majątkowa wchodząca w skład majątku wspólnego - tłumaczy Mirosław Siwiński.

W chwili śmierci męża żona nie nabyła przypadającej mężowi części przedmiotowej nieruchomości, lecz po prostu współwłasność w odniesieniu do całej masy majątkowej wygasła i zgodnie z przepisami prawa spadkowego przypadła w całości lub w części (jeżeli byli inni spadkodawcy) żonie. Jak zauważa nasz rozmówca, nie można zatem mówić, że żona nabyła część nieruchomości w 2008 roku, ponieważ nastąpiło to w 2005 roku w odniesieniu do całości.

- W związku z tym, że zarówno w przypadku żony, jak i męża nie minęło 5 lat, transakcja ta podlegać będzie opodatkowaniu, chyba że żona przeznaczy dochody z tego tytułu na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w starym brzmieniu - podkreśla Mirosław Siwiński.

Dodaje, że nowe zasady można by było zastosować, jeżeli nieruchomość, nawet przy istnieniu wspólności małżeńskiej, wchodziła w skład majątku odrębnego męża, albo gdyby stanowiła współwłasność w częściach ułamkowych małżonków między którymi jednocześnie istniałaby rozdzielność majątkowa.

Ważne!

Współwłasność łączna charakteryzuje się tym, że współwłaściciele nie mają konkretnie oznaczonych udziałów w przedmiotach należących do majątku wspólnego