Spółka z o.o., w której podatnik posiada udziały, przeprowadziła operację wykupu części udziałów w celu ich umorzenia.

- Czy wypłatę, jaką otrzymałem, powinienem opodatkować - pyta Jan z Warszawy.

Nie. Płatnikiem podatku jest spółka dokonująca umorzenia.

Dochód wspólnika z czynności wykupu udziałów przez spółkę jest obciążony 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Operacja wykupu udziałów własnych przez spółkę w celu ich umorzenia powoduje powstanie przychodu dla wspólników zbywających posiadane udziały. Należność wypłacona za umorzone udziały jest zaliczana do grupy przychodów z kapitałów pieniężnych stanowiących udział w zyskach osób prawnych. Spółka skupująca udziały jest płatnikiem tego podatku, a zatem należność wypłacona wspólnikowi powinna zostać już opodatkowana, a wspólnik nie wykazuje tego dochodu w zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT dochodem z umorzenia udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze kupna jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad kosztami uzyskania, czyli wydatkami na ich nabycie. Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o PIT to spółka ma obowiązek pobrać podatek w dniu, w którym wynagrodzenie za udziały zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji wspólnika.

Oznacza to, że wypłacone wspólnikowi kwoty pieniężne z tytułu operacji wykupu udziałów przez spółkę w celu umorzenia nie są wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik będzie musiał jednak wypełnić tę deklarację w sytuacji, w której uzyskał dochody w wyniku sprzedaży udziałów innemu podmiotowi - osobie fizycznej bądź osobie prawnej.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 24 ust. 5, art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).