Podatnik w 2008 roku dwukrotnie oddawał krew.

- Słyszałem, że obowiązuje specjalna ulga dla honorowych krwiodawców, wcześniej nie dokonywałem tego typu odliczeń, czy mogę teraz skorzystać z ulgi - pyta pan Kamil z Krosna.

Tak. Odliczenia ulgi dla honorowych krwiodawców dokonuje się od dochodu. Wysokość odliczenia zależy od ilości oddanej krwi.

Z ulgi po raz pierwszy można było skorzystać w zeznaniu podatkowym składanym za 2007 rok. Podatnik może odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi. Wysokość przysługującej ulgi podatnik oblicza, mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za litr pobranej krwi. Wskaźnik ten wynosi 130 zł. Na przykład podatnikowi, który oddał dwa litry krwi, przysługuje ulga w wysokości 260 zł. Odliczenie z tytułu darowizny krwi nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. Aby skorzystać z odliczenia, podatnik musi posiadać dokument, z którego wynika wartość krwi przyjętej od podatnika przez stację krwiodawstwa.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).