W ramach tzw. ulgi na darowizny można odliczyć od dochodu darowizny przekazywane na różne cele. Odliczenie jest ograniczone do wysokości limitu wynoszącego 6 proc. dochodu. Trzeba jednak pamiętać, że limit ten jest różnie obliczany, w zależności od tego, czy podatnik przekazał darowiznę na jeden czy więcej dopuszczalnych przez ustawodawcę celów.

Wyjaśnijmy, że ulga obejmuje darowizny przekazane na cele: pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa. Zgodnie z ogólną zasadą darczyńca może dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym odliczenia w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Jeżeli zatem na przykład podatnik przekazał w trakcie roku podatkowego darowiznę wyłącznie na rzecz fundacji zajmującej się działalnością charytatywną, a wartość tej darowizny mieści się w określonym przez ustawodawcę limicie, to będzie mógł odliczyć ją w całości od dochodu. W takim wypadku 6-proc. limit odnosi się wyłącznie do tej darowizny.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.