Podatnik w tym roku zamienił kredyt hipoteczny na zakup mieszkania udzielony w złotówkach na tańszy kredyt we frankach zaciągnięty w innym banku.

- Czy będę mógł nadal odliczać odsetki, skoro inny bank udzielił mi kredytu na spłatę kredytu mieszkaniowego - pyta pan Michał ze Słupska.

Tak. Osoby, które nabyły prawo do ulgi odsetkowej, mają prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek także od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

To efekt zmiany przepisów w zakresie prawa do odliczania wydatków w ramach ulgi odsetkowej, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r. i mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r.

Podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, przysługuje na zasadach określonych w przepisach ustawy o PIT obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r. prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek. Dzięki tym zmianom można odliczyć nie tylko wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, lecz także: od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub refinansowego.

Obecnie można odliczać odsetki od kredytu zaciągniętego na spłatę wziętego pierwotnie kredytu mieszkaniowego oraz każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę takiego zadłużenia.

Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).