Podatnik spłacał kilka kredytów: kredyt hipoteczny, dwa kredyty gotówkowe i pożyczkę na samochód. W zeszłym roku zaciągnął kredyt konsolidacyjny.

- Słyszałem, że mogę kontynuować odliczanie wydatków w ramach ulgi odsetkowej, ale w jaki sposób odliczać odsetki przy kredycie konsolidacyjnym - pyta pan Maciej z Jarocina.

Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt na cele mieszkaniowe, mogą odliczać także odsetki od branych później kredytów konsolidacyjnych.

Przy kredycie konsolidacyjnym kilka rat związanych z różnymi zobowiązaniami kredytowymi (pożyczkowymi) podatnika zamieniono na jedną ratę. W takiej sytuacji w ramach ulgi odsetkowej nie można odliczać odsetek na spłatę całego kredytu konsolidacyjnego. Ulga odsetkowa przysługuje tylko w związku z zaciągnięciem kredytu na cele mieszkaniowe określone w ustawie o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku.

Wprowadzone od 1 stycznia 2009 r. przepisy regulują sposób dokonywania odliczeń z tytułu odsetek od kredytu konsolidacyjnego, z którego tylko część jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, pozostała zaś jest związana np. z zakupem samochodu. Gdy kredyt (pożyczka) stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego.

Jeżeli w ramach kredytu konsolidacyjnego 3/4 środków trafia na spłatę wcześniejszego zadłużenia z tytułu zakupu mieszkania, a reszta to spłata innych długów, jako podstawę do wyliczenia kwoty ulgi odsetkowej podatnik będzie brał tylko część spłacanych odsetek przypadającą na kredyt mieszkaniowy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7 ust. 1a ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).